สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
Office of Province Election Commission Of Buriram


 
 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
ร่าง TOR การจัดซื้อ/จัดจ้าง ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 1/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 2/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 3/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 4/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 5/2558
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ
เว็บไซต์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การเลือกตั้ง ส.ส.
การได้มาซึ่ง ส.ว.
การเลือกตั้งท้องถิ่น
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รวมวีดีทัศน์  กกต.
 
 

ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.

ไม่มีข้อมูลในระบบ 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 122
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 357,079