สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
Office of Province Election Commission Of Buriram


 
 
เว็บไซต์ กกต.
เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ
การเลือกตั้ง ส.ส.
การได้มาซึ่ง ส.ว.
การเลือกตั้งท้องถิ่น
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รวมวีดีทัศน์  กกต.
 
 

 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.บ้านกรวด และ ทต.พนมรุ้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.บ้านกรวด และ ทต.พนมรุ้ง new
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 5 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 5 แห่ง hot
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.ห้วยราช  2 เขต และ ส.อบต.สนวน เขต 10  อ.ห้วยราช
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.ห้วยราช 2 เขต และ ส.อบต.สนวน เขต 10 อ.ห้วยราช new
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 จำนวน 5 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 จำนวน 5 แห่ง hot
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 11  แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 11 แห่ง  hot
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ครบวาระ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2555
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ครบวาระ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 hot
 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง new
ประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลละหานทราย ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง
ประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลละหานทราย ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง
 
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่าน ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่าน ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ และ ส.ทต.จันทบเพชร เขต 1 อ.บ้านกรวด
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ และ ส.ทต.จันทบเพชร เขต 1 อ.บ้านกรวด new
 
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 3  แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 3 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.เมืองไผ่ อ.กระสัง และ นายก อบต.ท่าม่วง อ.สตึก แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบต.เมืองไผ่ อ.กระสัง และ นายก อบต.ท่าม่วง อ.สตึก แทนตำแหน่งที่ว่าง
 

ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 102
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 387,535