สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
Office of Provincial Election Commission of Chachoengsao


 
 
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ราชกิจจานุเบกษา
การประกวดราคากลาง
เว็บไซด์ กกต.จ.ฉช.(EN)
สนง.กกต.
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน สนง.กกต.จังหวัด
FB กกต.ฉช.
You Tube สนง.กกต.จว.ฉช.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะเสาะทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
 
 

 
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ผังหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผังหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดของจังหวัดฉะเชิงเทรา new
 
รายชื่อผู้สม้คร ส.ส.ฉะเชิงเทรา 4 เขต
รายชื่อผู้สม้คร ส.ส.ฉะเชิงเทรา 4 เขต new
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3 ก.ค. 54 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 เขต (แบบรายอำภอ)
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3 ก.ค. 54 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 เขต (แบบรายอำภอ) new
 
โทรศัพท์ติดต่อประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส. ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ติดต่อประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส. ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา new
 
รายชื่อ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 40 พรรค
รายชื่อ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 40 พรรค new
รายชื่อ ส.ส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ
รายชื่อ ส.ส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ new
 
กำหนดการปราศรัยเวทีกลางหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ฉะเชิงเทรา 4 เขตเลือกตั้ง
กำหนดการปราศรัยเวทีกลางหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ฉะเชิงเทรา 4 เขตเลือกตั้ง new
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.ส.ฉะเชิงเทรา ปี 2554 จำนวน 4 เขต
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.ส.ฉะเชิงเทรา ปี 2554 จำนวน 4 เขต new
 
แบบฟอร์มการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. และ ส.ถ./ผ.ถ.
แบบฟอร์มการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. และ ส.ถ./ผ.ถ. new
ดูรายละเอียดประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ เพื่อกรอกในแบบยื่นลงทะเบียนนอกเขตจ้งหว้ด (ส.ส.42/ก) แบบยื่นมากกว่า 1 คน
ดูรายละเอียดประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ เพื่อกรอกในแบบยื่นลงทะเบียนนอกเขตจ้งหว้ด (ส.ส.42/ก) แบบยื่นมากกว่า 1 คน
 
รายงานสดยอดผู้สมัคร ส.ส จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ค.54
รายงานสดยอดผู้สมัคร ส.ส จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ค.54 hot
ประกาศวันรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ประกาศวันรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 
ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในเขตจังหวัด และนอกเขตจังหวัด
ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในเขตจังหวัด และนอกเขตจังหวัด
จำนวนประชากร และหมู่บ้านของจังหวัดฉะเชิงเทรา และทั่วประเทศ ณ  เดือนธันวาคม 2553
จำนวนประชากร และหมู่บ้านของจังหวัดฉะเชิงเทรา และทั่วประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2553
 
แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ใบสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ
ใบสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ
 
คำสั่งแต่งตั้ง กกต.เขต และ ผอ.กต.เขต ในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา
คำสั่งแต่งตั้ง กกต.เขต และ ผอ.กต.เขต ในการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 และแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการยุบสภา และการกำหนดวันเลือกตั้ง
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 และแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการยุบสภา และการกำหนดวันเลือกตั้ง
 
จำนวนราษฎรของจังหวัดฉะเชิงเทรา และทั่วราชอาณาจักร ณ  31 ธันวาคม 2553
จำนวนราษฎรของจังหวัดฉะเชิงเทรา และทั่วราชอาณาจักร ณ 31 ธันวาคม 2553

ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 119
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,161,742