สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
Office of Provincial Election Commission of Chachoengsao


 
 
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ราชกิจจานุเบกษา
การประกวดราคากลาง
เว็บไซด์ กกต.จ.ฉช.(EN)
สนง.กกต.
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน สนง.กกต.จังหวัด
FB กกต.ฉช.
You Tube สนง.กกต.จว.ฉช.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะเสาะทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
 
 

การเลือกตั้งท้องถิ่น

 
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ละประเภท
ประกาศวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ละประเภท new
 
บทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554
บทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554
กรณีตัวอย่างการวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
กรณีตัวอย่างการวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น new
 
กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น
กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น

ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 286
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,157,625