สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
Office of Provincial Election Commission of Chachoengsao


 
 
การประกวดราคากลาง
เว็บไซด์ กกต.จ.ฉช.(EN)
สนง.กกต.
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน สนง.กกต.จังหวัด
FB กกต.ฉช.
You Tube สนง.กกต.จว.ฉช.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะเสาะทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
 
 

การเลือกตั้งท้องถิ่น

 
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ละประเภท
ประกาศวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ละประเภท new
 
บทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554
บทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554
กรณีตัวอย่างการวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
กรณีตัวอย่างการวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น new
 
กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น
กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น

ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 61
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 848,701