สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
Office of Provincial Election Commission of Chachoengsao


 
 
การประกวดราคากลาง
เว็บไซด์ กกต.จ.ฉช.(EN)
สนง.กกต.
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน สนง.กกต.จังหวัด
FB กกต.ฉช.
You Tube สนง.กกต.จว.ฉช.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะเสาะทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
 
 

-ข่าวประชาสัมพันธ์ & ภาพกิจกรรม

โครงการนักจัดรายการเพื่อการเลือกตั้ง

เมื่อ : 2012-06-06 13:51:39 อ่าน : 1289

-พ.อ.ทวีพูล  ริมสาคร  กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้เป็นประธานเปิด "โครงการนักจัดรายการเพื่อการเลือกตั้ง" และมี นายสุขสันต์ วนะภูติ กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้บรรยายพิเศษเพื่อให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 6 มิถุนายน  2555   ณ  โรงแรมแกรนด์  รอยัล  พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดำเนินการเสียงตามสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง 109 แห่ง และมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติประกอบด้วย นายไชยวัฒน์  รัตนประสิทธิ  ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา  และทีมวิทยากรจากพันเอกองอาจ  ชวาลวิวัฒน์  รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา มาให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดรายการพร้อมกรณีศึกษาการจัดทำรายการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ ทีมวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายวิทยา จิตรมาศ ผอ.กต.จังหวัดฉะเชิงเทรา และวิทยากรจากวิทยุชุมชนตำบลบ้านซ่อง  มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริง และ ร่วมอภิปรายซักถามเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ 

   
   
   
   
   
   
   


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 849,412