สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
Office of Provincial Election Commission of Chachoengsao


 
 
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ราชกิจจานุเบกษา
การประกวดราคากลาง
เว็บไซด์ กกต.จ.ฉช.(EN)
สนง.กกต.
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน สนง.กกต.จังหวัด
FB กกต.ฉช.
You Tube สนง.กกต.จว.ฉช.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะเสาะทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
 
 

-ข่าวประชาสัมพันธ์ & ภาพกิจกรรม

โครงการนักจัดรายการเพื่อการเลือกตั้ง

เมื่อ : 2012-06-06 13:51:39 อ่าน : 1665

-พ.อ.ทวีพูล  ริมสาคร  กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้เป็นประธานเปิด "โครงการนักจัดรายการเพื่อการเลือกตั้ง" และมี นายสุขสันต์ วนะภูติ กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้บรรยายพิเศษเพื่อให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 6 มิถุนายน  2555   ณ  โรงแรมแกรนด์  รอยัล  พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดำเนินการเสียงตามสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง 109 แห่ง และมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติประกอบด้วย นายไชยวัฒน์  รัตนประสิทธิ  ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา  และทีมวิทยากรจากพันเอกองอาจ  ชวาลวิวัฒน์  รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา มาให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดรายการพร้อมกรณีศึกษาการจัดทำรายการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ ทีมวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายวิทยา จิตรมาศ ผอ.กต.จังหวัดฉะเชิงเทรา และวิทยากรจากวิทยุชุมชนตำบลบ้านซ่อง  มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริง และ ร่วมอภิปรายซักถามเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ 

   
   
   
   
   
   
   


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 51
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,163,822