สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

โครงการและกิจกรรม

 
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน ร่วมกับ จังหวัดเคลื่อนที่
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน ร่วมกับ จังหวัดเคลื่อนที่  new
 
สนง.กกต.จว.ชัยภูมิ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรรคตสมเด็จพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
สนง.กกต.จว.ชัยภูมิ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรรคตสมเด็จพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 new
สนง.กกต.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อม กกต.ท้องถิ่น 4 แห่ง ที่จะครบวาระ
สนง.กกต.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อม กกต.ท้องถิ่น 4 แห่ง ที่จะครบวาระ new
 
 สนง.กกต.มอบเเงินค่าชดเชยกรณีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
สนง.กกต.มอบเเงินค่าชดเชยกรณีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ new
ตรวจ ติดตามการอบรมเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจ ติดตามการอบรมเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล new
 
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปรองดอง
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปรองดอง new
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดพรรคการเมืองตัวอย่างในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดพรรคการเมืองตัวอย่างในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ new
 
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  new
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ  new
 
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานท์ฉันท์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานท์ฉันท์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ new
สังเกตการณ์การจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง
สังเกตการณ์การจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง new
 
ทำบุญตักบาตร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ (92.75 Mhz FM สวท.ชัยภูมิ)
ทำบุญตักบาตร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ (92.75 Mhz FM สวท.ชัยภูมิ) new
ประมวลภาพ
ประมวลภาพ "โครงการพัฒนาบุคลากรทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖ กิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต new
 
โครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒
โครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒ new
โครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑
โครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑ new
 
การฝึกอบรมทบทวน/ทดแทน โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
การฝึกอบรมทบทวน/ทดแทน โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ new
การฝึกอบรมทบทวน/ทดแทน โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
การฝึกอบรมทบทวน/ทดแทน โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ new
 
การฝึกอบรมทบทวน/ทดแทน โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
การฝึกอบรมทบทวน/ทดแทน โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ new
โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (จังหวัดชัยภูมิ) จัดตั้งกองใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (จังหวัดชัยภูมิ) จัดตั้งกองใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖  new
 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ new

ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 63
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,327