สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล

 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
บันทึก สนง.กฤษฏีกาเรื่อง การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นฯ กรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา
บันทึก สนง.กฤษฏีกาเรื่อง การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นฯ กรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา
 
เลือกตั้งใหม่ นายก อบต.นาหนองทุ่ม
เลือกตั้งใหม่ นายก อบต.นาหนองทุ่ม update
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย hot
 
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 (การสวมครื่องแบบฯโดยไม่มีสิทธิ)
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 (การสวมครื่องแบบฯโดยไม่มีสิทธิ) update
อบต.ดงกลาง สั่งให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่ (กรณีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
อบต.ดงกลาง สั่งให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ใหม่ (กรณีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) update
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล ปี 2551
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล ปี 2551

ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,271