สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร
Office of chumphon Election Commission


 
 
กกต.ทั่วประเทศ
office of the election commission of thailand.
 
 

ข่าว

ข้อห้ามมิให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

เมื่อ : 2013-12-23 15:34:26 อ่าน : 155

 ข้อห้ามมิให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

·     ห้ามซื้อเสียง หรือจัดเตรียมการซื้อเสียง
·     ห้ามทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพ หรือ การรื่นเริงต่างๆ
·     ห้ามเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง
·     ห้ามหาเสียงโดยการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุดคามใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
·     ห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
·     ห้ามหาเสียงและห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยง สุราในเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
·     ห้ามนายจ้างขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวก ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของลูกจ้าง
·     ห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง
·     ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสียอย่างจงใจ
·     ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้วด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ
·     ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง
·     ห้ามเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง
·     ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง (โพลล์) ในระหว่าง 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 68
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 120,130