ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2
Democracy Learning Center 2


 
 
เฟสบุ๊ค ศรก.2
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
เว็บ สนง.กกต.จว.
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
จังหวัดชลบุรี
มติชน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
 
 

กิจกรรม ศรก.2

โครงการสร้างวิทยากรแกนนำประชาธิปไตยในสถานศึกษา

เมื่อ : 2012-02-15 14:17:13 อ่าน : 1241
         เป็นโครงการที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ๒ ได้ริเริ่มจากการประสานงานกับสถานศึกษาเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ฯ ๒ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครู/อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับประธานหรือกรรมการนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งเป็นแกนนำของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเข้ารับความรู้จากวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศูนย์การเรียนรู้ฯ ๒ ได้จัดให้มีการประกวดแกนนำวิทยากรการเลือกตั้งดีเด่นควบคู่ไปกับการฝึกอบรม ทำให้นักเรียน/นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถรับมอบภารกิจหลังจากการฝึกอบรมไปบรรยายให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของตน โดยในปี ๒๕๕๔  ได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้

      1) การฝึกอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์ และแกนนำวิทยากรของสถานศึกษาเครือข่าย จำนวน 15 จังหวัด สถานศึกษา 92 แห่ง จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 184 คน โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ ๒ ได้เรียนเชิญ นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม

      2) การประกวดวิทยากรแกนนำฯ ในสถานศึกษา  โดยให้สถานศึกษาจัดการแข่งขันภายในโรงเรียน ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ 2 ได้สนับสนุนโล่รางวัล จำนวน 3 รางวัล และให้ส่งบันทึกวีดีโอการบรรยายของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศมายังศูนย์การเรียนรู้ฯ 2 เพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวดระดับภาค ให้เหลือจำนวน 10 โรงเรียน

      3) การประกวดวิทยากรแกนนำฯ ระดับภาค  ศูนย์การเรียนรู้ฯ 2 ได้จัดการประกวดวิทยากรแกนนำฯ ระดับภาค จากผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 โรงเรียน  ในวันที่
22 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเลอคาซ่า บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้ผ่านเข้ารอบ และเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ

      4) การประกวดวิทยากรแกนนำฯ ระดับประเทศ  ศูนย์การเรียนรู้ฯ 2 ได้จัดการประกวดวิทยากรแกนนำฯ ระดับประเทศ  โดยมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของทุกภาคเข้าร่วมการประกวดภาคละ 2 คน รวมจำนวน 10 คน  ในวันที่ 10 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 84,119