ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 (ศรก.4)
(Democratic Learning Center 4 th)


 
 
ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กำลังใจเพื่อชัยชนะ
http://www.ect.go.th/
facebook ศรก
ห้องสมุดศาลยุติธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญ
การบินไทย
Unseen Tour Thailand
http://www.khonthai.com/TH/
สำนักงาน สพฐ.
maps.google.com/
กรมการปกครอง
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
กองการเจ้าหน้าที่ (สป.มท.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น
civic education
สถาบันพระปกเกล้า
ขอนแก่นลิงค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยท้องถิ่น
รัฐสภาไทย
กรมบัญชีกลาง
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/
กรมอุตุนิยมวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กฤษฎีกา
ศาลปกครอง
http://www.oag.go.th/index.jsp
ect intranet
web สนง.กกต.จว.
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
กองทุนฯ พรรคการเมือง
กรมอาเซียน
ราชกิจจานุเบกษา
สรรพากร
เส้นทางสุขภาพ
บ้านจอมยุทธ
google
http://www.youtube.com/
gracezone.org
นสพ.มติชน
นสพ.ไทยรัฐ
BangkokPost
http://www.nationmultimedia.com/
 
 

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ฯ 4

รณรงค์เลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาฯ อบต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อ : 2013-04-28 18:29:43 อ่าน : 1002
           ผอ.ศรก.4 ได้มอบหมายให้พนักงานออกรณรงค์เลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาฯ อบต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 190
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 256,544