สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
Office of Province Election Commission of Kalasin


 
 
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สนง.กกต.
เว็บไซต์ สนง.กกต.จว.
facebook ect kalasin
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กองทุนพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
ECT intranet
Google
 
 

คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น

โปรแกรมรวมผลคะแนน และแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร

เมื่อ : 2012-08-23 12:47:05 อ่าน : 2451
แผนผังการรับมอบหีบบัตรและโปรแกรมรวมผลคะแนน

ไฟล์เอกสาร
 แผนผังการมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วย.pdf 86 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ตส.4 สมาชิกเขต 2.xls 65 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร.xls 50 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ตส.4 สมาชิกเขต 1.xls 67 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ตส.4 นายก.xls 66 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 357
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 720,289