สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
Office of Province Election Commission of Kalasin


 
 
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สนง.กกต.
เว็บไซต์ สนง.กกต.จว.
facebook ect kalasin
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กองทุนพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
ECT intranet
Google
 
 

คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น

โปรแกรมรวมผลคะแนน และแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร

เมื่อ : 2012-08-23 12:47:05 อ่าน : 2466
แผนผังการรับมอบหีบบัตรและโปรแกรมรวมผลคะแนน

ไฟล์เอกสาร
 แผนผังการมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วย.pdf 86 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ตส.4 สมาชิกเขต 2.xls 65 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร.xls 50 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ตส.4 สมาชิกเขต 1.xls 67 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ตส.4 นายก.xls 66 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 732,351