สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
Office of Province Election Commission of Kalasin


 
 
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สนง.กกต.
เว็บไซต์ สนง.กกต.จว.
facebook ect kalasin
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กองทุนพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
ECT intranet
Google
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.17)

เมื่อ : 2012-11-05 11:07:54 อ่าน : 2776
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.17)

ไฟล์เอกสาร
 ทต.หนองสอ ทต.นาจารย์ อ.เมือง, ทต.หนองแปน อ.กมลาไสย.pdf 200 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ทต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี.pdf 91 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ส.อบต.บ่อแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.นาคู.pdf 60 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 นายก ทต.ยางตลาด อ.ยางตลาด.pdf 61 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ส.อบต.นามน เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.นามน.pdf 61 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 อปท. 48 แห่ง เลือกตั้ง 19 ต.ค. 2556 (3).pdf 909 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 อปท. 48 แห่ง เลือกตั้ง 19 ต.ค. 2556 (1).pdf 870 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 อปท. 48 แห่ง เลือกตั้ง 19 ต.ค. 2556 (2).pdf 999 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 อปท. 48 แห่ง เลือกตั้ง 19 ต.ค. 2556 (4).pdf 53 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ทต.หลักเมือง อ.กมลาไสย, ทต.มหาไชย อ.สมเด็จ.pdf 118 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง.pdf 51 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ส.อบต.สมเด็จ อ.สมเด็จ และส.อบต.ยอดแกง อ.นามน (เพิ่มเติม).pdf 52 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ลต. 25 ม.ค. 2557.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ลต. 8 ก.พ.57.pdf 73 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ลต 22 ก.พ. 2557.pdf 24 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ลต 1 มี.ค. 2557.pdf 108 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ลต 29 มี.ค. 2557.pdf 24 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ลต 8 มี.ค. 2557.pdf 263 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ลต 10 พ.ค. 2557.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ลต 3 พ.ค. 2557.pdf 29 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ลต 19 เม.ย. 2557.pdf 24 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 718,764