สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
Office of Province Election Commission of Kalasin


 
 
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สนง.กกต.
เว็บไซต์ สนง.กกต.จว.
facebook ect kalasin
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กองทุนพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
ECT intranet
Google
 
 

กิจกรรมของ กกต.กาฬสินธุ์

โครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2554

เมื่อ : 2011-08-29 10:58:55 อ่าน : 2106
นายอภินันท์  จันทร์อุปละ  ผอ.กต.จว.กาฬสินธุ์  ไปบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 100 คน  ในวันที่ 26 ส.ค. 2554  ณ เทศบาลตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 101
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 732,819