สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
Office of the Khonkaen Province Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
ขอนแก่นลิงค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เครื่องลงคะแนน
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
ห้องสมุดกฎหมายเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กกต.
ศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ลูกเสืออาสา กกต.

ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อ : 2013-04-02 15:19:46 อ่าน : 977
เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2556  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ  โดยกองลูกเสืออาสา กกต.ฯ  โรงเรียนชุมแพศึกษา  ทั้งนี้เทศบาลเมืองชุมแพ ได้จัดขบวนเดินรณรงค์จากหลายหน่วยงานที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ   โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนมนพื้นที่เป็นอย่างดี

 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 174
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 340,947