สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
Office of the Khonkaen Province Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
ขอนแก่นลิงค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เครื่องลงคะแนน
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
ห้องสมุดกฎหมายเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กกต.
ศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

กิจกรรมของ สนง.กกต.จว.ขอนแก่น

สนง.กกต.ขอนแก่น จัดประชุม จนท.ประจำศูนย์ปฏิบัติงานการตรวจสอบ คชจ.ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อ : 2010-12-17 14:22:15 อ่าน : 1548

  

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้จัด
ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง (วันเลือกตั้ง 12 ธันวาคม 2553) แก่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบประจำศูนย์ปฏิบัติงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัครฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 หน่วยงาน ดังนี้
               1. นางอินทิรา เงินเกิด          หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดขอนแก่น
               2. นายนที มีพร้อม                หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
ผู้แทนจากสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
               3. นางมณฑิยา แสนอุดม    นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
ผู้แทนจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
               4. นางรัตติยา สวัสดี             นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
               5. นายนิพนธ์ วรรณภักดี      นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น   
 


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 109
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 340,882