สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

แบบฟอร์ม

คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัด นอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร

เมื่อ : 2011-05-19 13:02:57 อ่าน : 9700
^^

ไฟล์เอกสาร
 หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.).pdf 114 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 หนังสือแจ้งผลการขอใข้สิทธิลงคะแนนเอกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบรายกล่ม.pdf 107 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 หนังสือแจ้งผลกการขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (ทก.2).pdf 95 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร.pdf 65 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง แบบรายกลุ่ม {ทก.1l1}.pdf 99 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม - แบบ ส.ส. 42 ก.).pdf 87 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง แบบรายบุคคล (ทก.1).pdf 94 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42).pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ.pdf 189 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส.28).pdf 73 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด.pdf 41 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 198
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,304,079