สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.

มอบหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ภาคเช้า) อ.หนองม่วง และ อ.ท่าหลวง

เมื่อ : 2012-12-18 16:25:04 อ่าน : 1567
อบต.หนองม่วง
อบต.บ่อทอง
อบต.ดงดินแดง
อบต.ซับจำปา
อบต.หนองผักแว่น
  วันที่ 18  ธันวาคม  2555 เวลา 10.00  น. นายคำนึง  อิสโร  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี  นายปรีชา ฮุ้นสกุล  นายรังสรรค์  ร่วมวงศ์  พลเอกสิทธิพร อุดมชาติ   กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี   และนางสาวนาตยา  ทิพวันต์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี  ให้เกียรติมอบหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้ง  พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี  แก่ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิ่น  (กรณีครบวาระ) ตามที่ได้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้แก่
      1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
      2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
      3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
      4.นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา  อ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี
      5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น  อ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี
 


 
รูปภาพประกอบ

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,304,395