สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.

โครงการตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งชิงแชมป์ ประจำปี 2555

เมื่อ : 2012-06-27 12:54:11 อ่าน : 2013
 
    วันที่ 27 มิถุนายน  2555  เวลา  09.00  น.  นายปรีชา  ฮุ้นสกุล  กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งชิงแชมป์  ประจำปี  2555  โดยมีนางสาวนาตยา  ทิพวันต์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของแข่งขัน และได้รับเกีรยติจาก พันเอก(พิเศษ)บังเอิญ ถนอมทอง  และ ดร.ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตัดสิน  และออกข้อสอบ 
  โดยทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกีรยรติบัตร และเป็นตัวแทนจังหวัดลพบุรี เพื่อไปแข่งขันระดับภาค ณ  ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2 จังหวัดชลบุรี                           ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่ โรงเรียนพระนารายณ์
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่ โรงเรียนท่าหลวงวิทยา


 
รูปภาพประกอบ

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 38
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,307,069