สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
clipping news
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ลูกเสืออาสา กกต.
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
สรุป รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย.57
สรุป รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย.57
 
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการสรรหา กกต.จว.ลพบุรี และหลักเกณฑ์การแสดงวิสัยทัศน์ของผุู้สมัครฯ กกต.จว.ลพบุรี ปี 2557
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการสรรหา กกต.จว.ลพบุรี และหลักเกณฑ์การแสดงวิสัยทัศน์ของผุู้สมัครฯ กกต.จว.ลพบุรี ปี 2557 hot
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอชื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอชื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี hot
 
พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 (เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)
พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 (เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557) hot
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น hot
 
การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผุ้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ 10 ตุลาคม 2556 จำนวน 3 อบต.
การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผุ้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ 10 ตุลาคม 2556 จำนวน 3 อบต. hot
จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ตุลาคม 2556
จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 hot
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 52 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 52 แห่ง hot
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น (ครบวาระ 3 แห่ง เดือนธันวาคม 56)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น (ครบวาระ 3 แห่ง เดือนธันวาคม 56) hot
 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น (ครบวาระ 3 แห่ง เดือนตุลาคม 56)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น (ครบวาระ 3 แห่ง เดือนตุลาคม 56) hot
ผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีครบวาระ (5 กันยายน 56)
ผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีครบวาระ (5 กันยายน 56) hot
 
“เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งรุ่นที่ 4” คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556
“เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งรุ่นที่ 4” คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556  hot
กกต. ชี้คดีตัวอย่างศาลฎีกายกฟ้องคดีนักการเมืองท้องถิ่นกล่าวหาการปฏิบัติหน้าที่ พนง.กกต.
กกต. ชี้คดีตัวอย่างศาลฎีกายกฟ้องคดีนักการเมืองท้องถิ่นกล่าวหาการปฏิบัติหน้าที่ พนง.กกต. hot
 
ประกาศ ปปช.ประจำจังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น ปปจ.ลพบุรี
ประกาศ ปปช.ประจำจังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น ปปจ.ลพบุรี hot
ประกาศรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น (อปท. 52 แห่ง)
ประกาศรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น (อปท. 52 แห่ง) hot
 
ปปช. ประกาศรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลพบุรี
ปปช. ประกาศรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลพบุรี hot
ประกาศสำนักงาน ปปช.ลพบุรี เรื่อง รายชื่อกรรมการสรรหา ปปจ.จังหวัดลพบุรี
ประกาศสำนักงาน ปปช.ลพบุรี เรื่อง รายชื่อกรรมการสรรหา ปปจ.จังหวัดลพบุรี hot
 
กกต. เผยพอใจผลงาน 6 ปี 9 เดือน มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทุบสถิติ-เรื่องร้องเรียนลดลง
กกต. เผยพอใจผลงาน 6 ปี 9 เดือน มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทุบสถิติ-เรื่องร้องเรียนลดลง  hot
ประกาศสำนักงาน ปปช.ลพบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร เป็นกรรมการสรรหา ปปจ.จังหวัดลพบุรี.pdf
ประกาศสำนักงาน ปปช.ลพบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร เป็นกรรมการสรรหา ปปจ.จังหวัดลพบุรี.pdf hot
 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.)
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.) hot
มติ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 12 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
มติ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 12 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  hot
 
ประชาสัมพันธ์การแถลงผลงานของพรรคเมืองห้วงการจัดสรรที่ 1 ประจำปี 2556
ประชาสัมพันธ์การแถลงผลงานของพรรคเมืองห้วงการจัดสรรที่ 1 ประจำปี 2556 hot
ประกาศสำนักงาน ปปช.ลพบุรี เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียบเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา ปปจ.จังหวัดลพบุรี
ประกาศสำนักงาน ปปช.ลพบุรี เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียบเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา ปปจ.จังหวัดลพบุรี hot
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น hot
การประชุมชี้แจงการตัวแทนหน่วยงานและองค์กรสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามจังหวัดลพบุรี
การประชุมชี้แจงการตัวแทนหน่วยงานและองค์กรสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามจังหวัดลพบุรี hot
 
ป.ป.ช. เปิดรับสมัคร กรรมการสรรหา ป.ป.จ.ลพบุรี
ป.ป.ช. เปิดรับสมัคร กรรมการสรรหา ป.ป.จ.ลพบุรี hot
นายวิชา มหาคุณ ประชุมการสรรหาคณะกรรมการ ปปช. จังหวัดลพบุรี
นายวิชา มหาคุณ ประชุมการสรรหาคณะกรรมการ ปปช. จังหวัดลพบุรี hot
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2556
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2556 hot
กกต. แจงกรณีการประกาศรับรองผลผู้ว่าฯ กทม.
กกต. แจงกรณีการประกาศรับรองผลผู้ว่าฯ กทม.  hot
 
กกต. แจงกรณีมีการเสนอให้เรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 3
กกต. แจงกรณีมีการเสนอให้เรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 3  hot
กกต. จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง
กกต. จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง  hot
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 new
รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ลพบุรี มีผู้สมัคร 3 คน
รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ลพบุรี มีผู้สมัคร 3 คน hot
 
กกต. ออกประกาศเอาจริงการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
กกต. ออกประกาศเอาจริงการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น  hot
กกต. กำหนดเลือกตั้ง ส.ส.ลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง 9 ก.พ. 56
กกต. กำหนดเลือกตั้ง ส.ส.ลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง 9 ก.พ. 56  hot
 
ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.ลพบุรี เขต 4
ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.ลพบุรี เขต 4 hot
'มัลลิกา'ส.ส.ลพบุรี ภท.รอด ศาลยกคำร้อง กกต.ให้ใบเหลือง ชี้หลักฐานไม่ชัดเจน
'มัลลิกา'ส.ส.ลพบุรี ภท.รอด ศาลยกคำร้อง กกต.ให้ใบเหลือง ชี้หลักฐานไม่ชัดเจน hot
 
ตารางออกอากาศการแถลงผลงานของพรรคการเมือง ห้วงการจัดสรรที่ 2 ประจำปี 2555
ตารางออกอากาศการแถลงผลงานของพรรคการเมือง ห้วงการจัดสรรที่ 2 ประจำปี 2555 hot
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ใหม่
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ใหม่ hot
 
ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ แทนนายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์
ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ แทนนายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์  hot
รายงานข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555
รายงานข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 hot
 
ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นายพิทยา บุญเฉลียว ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 2 มีกำหนด 5 ปี
ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นายพิทยา บุญเฉลียว ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 2 มีกำหนด 5 ปี  new
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายกใหม่แทน นายเกรียงศักดิ์ หุ่นวิจิตร
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายกใหม่แทน นายเกรียงศักดิ์ หุ่นวิจิตร  hot
 
กกต. เผยในรอบ 3 เดือนมีพรรคการเมืองขอจดแจ้งจัดตั้ง 4 พรรค
กกต. เผยในรอบ 3 เดือนมีพรรคการเมืองขอจดแจ้งจัดตั้ง 4 พรรค  hot
สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (อย่างไม่เป็นทางการ)
สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (อย่างไม่เป็นทางการ) hot
 
ข้อมูลจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งและจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ส.อบจ.ลพบุรี
ข้อมูลจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งและจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ส.อบจ.ลพบุรี hot
สนง.กกต. เปิดรับสมัครนักศึกษา พตส.4. ประจำปี 2555 17-31 ตุลาคม 2555
สนง.กกต. เปิดรับสมัครนักศึกษา พตส.4. ประจำปี 2555 17-31 ตุลาคม 2555 hot
 
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 สั่งเพิกถอนสิทธิดาบตำรวจ ชอบ สีลากุล ผู้สมัครทม.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กรณี ย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 สั่งเพิกถอนสิทธิดาบตำรวจ ชอบ สีลากุล ผู้สมัครทม.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กรณี ย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง  hot
สรุปจำนวนผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 24-28 กันยายน 2555
สรุปจำนวนผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 24-28 กันยายน 2555 hot
 
รายงานจำนวนผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ลพบุรี วันแรก มีผู้ยื่นใบสมัครจำนวน 60 ราย
รายงานจำนวนผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ลพบุรี วันแรก มีผู้ยื่นใบสมัครจำนวน 60 ราย hot

ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 156
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 850,556