สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ hot
 
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป กกต.จว.ลพบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป กกต.จว.ลพบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง hot
บันทึกคณะกรรมการกฤษฏีกาเรืื่องการพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีและการสิ้นสุดสมาชิกสภาของสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
บันทึกคณะกรรมการกฤษฏีกาเรืื่องการพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีและการสิ้นสุดสมาชิกสภาของสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง hot
 
จดหมายเปิดผนึก
จดหมายเปิดผนึก "ความเห็นของ กกต.ต่อร่างรัฐธรรมนูญ" hot
กกต.ขยายระยะเวลาให้บริการลงทะเบียนขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ถึง 30 มิ.ย.58
กกต.ขยายระยะเวลาให้บริการลงทะเบียนขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ถึง 30 มิ.ย.58 hot
 
สนง.กกต.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด
สนง.กกต.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ประสานงาน สปช.ระดับจังหวัด hot
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษารักษาความสงบแห่งชาติ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษารักษาความสงบแห่งชาติ hot
 
ศาลไม่รอลงอาญา ตัดสินจำคุก เจ้าบ้านกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยโป่ง
ศาลไม่รอลงอาญา ตัดสินจำคุก เจ้าบ้านกรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยโป่ง hot
ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (เทศบาล ต.หนองม่วง)
ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (เทศบาล ต.หนองม่วง) hot
 
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) hot
มติ กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
มติ กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี  hot
 
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับเต็ม) การเลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับเต็ม) การเลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ.57 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ hot
กกต. มีมติดำเนินคดีกับ “ผู้สมัคร-กรรมการบริหารพรรค” กรณีขาดคุณสมบัติลงสมัคร ส.ส.
กกต. มีมติดำเนินคดีกับ “ผู้สมัคร-กรรมการบริหารพรรค” กรณีขาดคุณสมบัติลงสมัคร ส.ส. hot
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พร้อมสรุปสาระสำคัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พร้อมสรุปสาระสำคัญ hot
กกต. ไม่คืนเงินค่าสมัคร ส.ส. เหตุไม่มีกฎหมายรองรับ
กกต. ไม่คืนเงินค่าสมัคร ส.ส. เหตุไม่มีกฎหมายรองรับ hot
 
ประกาศ คสช. 85/2557 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ประกาศ คสช. 85/2557 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว hot
เปิดใจ กกต. เจ้าพ่อโซเชียลฯ
เปิดใจ กกต. เจ้าพ่อโซเชียลฯ "สมชัย ศรีสุทธิยากร" เบื้องหลังงานใหญ่ ทำไมต้องเอียง? hot
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี hot
โครงการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
โครงการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร hot
 
ประกาศ คสช.ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา ปปช.จังหวัด (ปปจ.)
ประกาศ คสช.ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา ปปช.จังหวัด (ปปจ.) hot
ความคืบหน้าในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแทนชุดที่ครบวาระในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ความคืบหน้าในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแทนชุดที่ครบวาระในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 hot
 
กกต. สามารถสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ได้ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
กกต. สามารถสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ได้ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง hot
สรุปประเด็นการร้องคัดค้านการเลือกตั้งท้องถิ่น (ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง)
สรุปประเด็นการร้องคัดค้านการเลือกตั้งท้องถิ่น (ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง) hot
 
ความคืบหน้าในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแทนชุดที่ครบวาระในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ความคืบหน้าในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแทนชุดที่ครบวาระในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  hot
มติ กกต. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภายื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ภายใน 28 ก.ค.2557
มติ กกต. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภายื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ภายใน 28 ก.ค.2557 hot
 
มติ กกต. ให้ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มติ กกต. ให้ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น hot
ความคืบหน้าการสรรหา กกต. จว. กรณีครบวาระ จำนวน 14 จังหวัด
ความคืบหน้าการสรรหา กกต. จว. กรณีครบวาระ จำนวน 14 จังหวัด hot
 
กกต.จว.ลพบุรี มีมติ เห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งนายก อบต.มหาสอน  สท.เมืองลพบุรี  และ ส.อบต.เกาะรัง (ใหม่)
กกต.จว.ลพบุรี มีมติ เห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งนายก อบต.มหาสอน สท.เมืองลพบุรี และ ส.อบต.เกาะรัง (ใหม่)  hot
บรรยากาศของการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตยใช่ว่าจะเป็นเรื่องการหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้น
บรรยากาศของการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตยใช่ว่าจะเป็นเรื่องการหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้น
 
16 ปี กกต. 82 ปีประชาธิปไตย ไม่ว่างเปล่า
16 ปี กกต. 82 ปีประชาธิปไตย ไม่ว่างเปล่า hot
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองม่วง ระหว่างวันที่ 9-20 มิ.ย.57
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองม่วง ระหว่างวันที่ 9-20 มิ.ย.57 hot
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่ต้องยื่นค่าใช้จ่าย
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่ต้องยื่นค่าใช้จ่าย hot
กกต.มีมติให้ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หลังวันที่ 29 มิ.ย.57 เป็นต้นไป
กกต.มีมติให้ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หลังวันที่ 29 มิ.ย.57 เป็นต้นไป hot
 
สรุป  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย.57
สรุป รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย.57
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการสรรหา กกต.จว.ลพบุรี  และหลักเกณฑ์การแสดงวิสัยทัศน์ของผุู้สมัครฯ กกต.จว.ลพบุรี ปี 2557
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการสรรหา กกต.จว.ลพบุรี และหลักเกณฑ์การแสดงวิสัยทัศน์ของผุู้สมัครฯ กกต.จว.ลพบุรี ปี 2557 hot
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอชื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอชื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กกต.จว.ลพบุรี hot
พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 (เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)
พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 (เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557) hot
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น hot
การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผุ้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ 10 ตุลาคม 2556 จำนวน 3 อบต.
การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผุ้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ 10 ตุลาคม 2556 จำนวน 3 อบต. hot
 
จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ตุลาคม 2556
จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 hot
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 52 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 52 แห่ง hot
 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น (ครบวาระ 3 แห่ง เดือนธันวาคม 56)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น (ครบวาระ 3 แห่ง เดือนธันวาคม 56) hot
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น  (ครบวาระ 3 แห่ง เดือนตุลาคม 56)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น (ครบวาระ 3 แห่ง เดือนตุลาคม 56) hot
 
ผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีครบวาระ  (5 กันยายน 56)
ผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีครบวาระ (5 กันยายน 56) hot
“เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งรุ่นที่ 4” คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556
“เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งรุ่นที่ 4” คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556  hot
 
กกต. ชี้คดีตัวอย่างศาลฎีกายกฟ้องคดีนักการเมืองท้องถิ่นกล่าวหาการปฏิบัติหน้าที่ พนง.กกต.
กกต. ชี้คดีตัวอย่างศาลฎีกายกฟ้องคดีนักการเมืองท้องถิ่นกล่าวหาการปฏิบัติหน้าที่ พนง.กกต. hot
ประกาศ ปปช.ประจำจังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น ปปจ.ลพบุรี
ประกาศ ปปช.ประจำจังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น ปปจ.ลพบุรี hot
 
ประกาศรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น  กกต.ท้องถิ่น  (อปท. 52 แห่ง)
ประกาศรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น (อปท. 52 แห่ง) hot
ปปช. ประกาศรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลพบุรี
ปปช. ประกาศรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลพบุรี hot
 
ประกาศสำนักงาน ปปช.ลพบุรี เรื่อง รายชื่อกรรมการสรรหา ปปจ.จังหวัดลพบุรี
ประกาศสำนักงาน ปปช.ลพบุรี เรื่อง รายชื่อกรรมการสรรหา ปปจ.จังหวัดลพบุรี hot

ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 133
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,303,216