สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร
Office of Province Election Commission of Mukdahan


 
 
กกต.กลาง
สนง.กกต.ทั่วประเทศ
ect intranet
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์
ห้องสมุดการเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
เครื่องลงคะแนน
สถาบันพัฒนาการเมือง
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
สำนักวินิจฉัยคดี
โครงการลูกเสืออาสา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมอาเซียน
เว็บไซต์ จ.มุกดาหาร
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
Thai PBS
Nation
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ประชาชาติ
บางกอกโพสต์
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 14 แห่ง

เมื่อ : 2013-09-18 08:51:29 อ่าน : 896

          ด้วย ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จ.มุกดาหาร ครบวาระพร้อมกัน เมื่อ 5 ก.ย.56 จำนวน  14 แห่ง  และได้ประกาศรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 19 ต.ค.56 ได้แก่
         
เลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต.นาสีนวน  อ.เมืองมุกดาหาร 
          เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ป่งขามดงหมู    เลือกตั้งสมาชิก อบต.บางทรายน้อย   อ.หว้านใหญ่    
          เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.บ้านซ่ง      อบต.เหล่าสร้างถ่อ       อบต.หนองเอี่ยน  อบต.บ้านเหล่า   อ.คำชะอี      
          เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.นาสะเม็ง   เลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต.ป่าไร่  อ.ดอนตาล     
          เลือกตั้งนายกและสมาชิก  อบต.นากอก   อบต.นาอุดม  อบต.นิคมคำสร้อย  อบต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย   และ อบต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง
         
สนง.กกต.จ.มุกดาหาร กำหนดจัดประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศวิธีการหาเสียงเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ตอบข้อซักถาม ดังนี้

         อบต.นาสีนวน  วันที่ 19 ก.ย.56 ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี ต.นาสีนวน

         อบต.ป่งขามดงหมู และ อบต.บางทรายน้อย  วันที่ 20 ก.ย.56 ณ หอประชุม อ.หว้านใหญ่

         อบต.บ้านเหล่า  อบต.เหล่าสร้างถ่อ  อบต.หนองเอี่ยน และ อบต.บ้านซ่ง    วันที่ 21 ก.ย.56 ณ  หอประชุม อ.คำชะอี 

         อบต.ป่าไร่  และ อบต.นาสะเม็ง  วันที่ ๒๓ ก.ย.56   อบต.ป่าไร่

         อบต.นิคมคำสร้อย  อบต.หนองแวง  อบต.นากอก และ อบต.นาอุดม วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๖  ณ หอประชุม อ.นิคมคำสร้อย

         อบต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง  วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๖    โรงเรียนบ้านหนองยาง  

         ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สมัครทุกท่าน  ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นแต่ละแห่ง และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ตามวัน สถานที่ข้างต้น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 147
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 382,788