สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร
Office of Province Election Commission of Mukdahan


 
 
กกต.กลาง
สนง.กกต.ทั่วประเทศ
ect intranet
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์
ห้องสมุดการเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
เครื่องลงคะแนน
สถาบันพัฒนาการเมือง
สำนักวินิจฉัยคดี
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
โครงการลูกเสืออาสา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมอาเซียน
เว็บไซต์ จ.มุกดาหาร
 
 

ปฏิทินการเลือกตั้งท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระในปี พ.ศ. 2557

เมื่อ : 2013-10-29 17:14:25 อ่าน : 837
ข้อมูลการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557
ที่ ชื่อ อำเภอ ชื่อ เทศบาล / จำนวน วันครบวาระ 60 วันก่อน วันสุดท้ายที่ต้อง
อบต. นายก สมาชิก ครบวาระ เลือกตั้ง (45)
1 อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบลมุก 1 12  22 ม.ค. 57  23 พ.ย. 56  8 มี.ค. 57
2   เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ 1 12  22 ม.ค. 57  23 พ.ย. 56  8 มี.ค. 57
3   เทศบาลตำบลคำป่าหลาย 1 12  22 ม.ค. 57  23 พ.ย. 56  8 มี.ค. 57
4   เทศบาลตำบลนาโสก 1 12  22 ม.ค. 57  23 พ.ย. 56  8 มี.ค. 57
5 อ.ดงหลวง เทศบาลตำบลหนองแคน 1 12  22 ม.ค. 57  23 พ.ย. 56  8 มี.ค. 57
6 อ.หว้านใหญ่ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ 1 12  22 ม.ค. 57  23 พ.ย. 56  8 มี.ค. 57
7 อ.ดงหลวง เทศบาลตำบลกกตูม 1 12  30 ม.ค. 57  1 ธ.ค. 56  16 มี.ค. 57
8 อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบลโพนทราย 1 12  6 มี.ค. 57  5 ม.ค. 57  20 เม.ย. 57
9   เทศบาลตำบลผึ่งแดด 1 12  6 มี.ค. 57  5 ม.ค. 57  20 เม.ย. 57
10 อ.ดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก 1 12  6 มี.ค. 57  5 ม.ค. 57  20 เม.ย. 57
11 อ.ดงหลวง เทศบาลตำบลดงหลวง 1 12  6 มี.ค. 57  5 ม.ค. 57  20 เม.ย. 57
12 เมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบลดงมอน 1 12  23 เม.ย. 57  22 ก.พ. 57  7 มิ.ย. 57
13 อ.นิคมคำสร้อย เทศบาลตำบลร่มเกล้า 1 -  30 เม.ย. 57  1 มี.ค. 57  14 มิ.ย. 57
14 อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร - 18  16 พ.ย. 57  17 ก.ย. 57  31 ธ.ค. 57
 


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 54
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 204,888