สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
Office of Province Election Commission nakhonsawan


 
 
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ราชกิจจานุเบกษา
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดฯ กกต.นครสวรรค์
ห้องสมุดกฎหมาย
ตรวจสอบการเสียสิทธิเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
เว็ปไซต์ กกต.จังหวัด
 
 

ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.

การแต่งตั้งอนุกรรมการการดำเนินการของรัฐฯ

เมื่อ : 2014-01-13 15:26:41 อ่าน : 280

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557 (การโฆษณาหาเสียงทางสถานีท้องถิ่น)จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
1. นายละม่อม ชัยโย  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
2. นายไพบูลย์ ปัญจะ  กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
3. นายศิรวุฒิ ลิมป์คุณพงษ์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
4. นายสุรพงษ์ ธนสังข์นุชิต  รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
5. นายคมกฤตย์ รวบรวม  หัวหน้างานการมีส่วนร่วม
6. นายสาโรจน์ เพ็งชะอุ่ม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
7. นางสาวพิจิตรา  ทรงกฤษ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง        
    ประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์
8. นางวราภรณ์ อยู่เอี่ยม  ผู้ประกาศและผู้จัดรายการ สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์
 
  จังหวัดนครสวรรค์


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 249,476