สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

การเลือกตั้ง ส.ว. วันเลือกตั้ง ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

 
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.
 
รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.นครศรีธรรมราช
รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.นครศรีธรรมราช
กิจกรรมเวทีกลางโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว.
กิจกรรมเวทีกลางโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว.
 
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 ข้อมูล ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕๕๗
ข้อมูล ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕๕๗
แนวทางการวินิจฉัยบัตรดี-บัตรเสีย
แนวทางการวินิจฉัยบัตรดี-บัตรเสีย
 
ข้อควรรู้ในการเลือกตั้ง ส.ว.
ข้อควรรู้ในการเลือกตั้ง ส.ว.
ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.
ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.
 
 เชิญตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.)เพียงใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้วท่านจะทราบว่าไปเลือกตั้งที่ไหน
เชิญตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.)เพียงใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้วท่านจะทราบว่าไปเลือกตั้งที่ไหน
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว.๒๕๕๗
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว.๒๕๕๗
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕๕๗
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕๕๗

ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,866