สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

 
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ร่วมกิจกรรมสมทบทุนภาพวาดพุทธประวัติในอุโบสถวัดทรายทอง อ.เมือง และตักบาตรยายดอกไม้ และถวายเทียนจำนำพรรษา ในช่วงวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และวัดเขาขุนพนม
ร่วมกิจกรรมสมทบทุนภาพวาดพุทธประวัติในอุโบสถวัดทรายทอง อ.เมือง และตักบาตรยายดอกไม้ และถวายเทียนจำนำพรรษา ในช่วงวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และวัดเขาขุนพนม
 
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดหน้าสตน อ.หัวไทร) นำคณะโดยนายนางปราณี พูนเอียด หัวหน้างานอำนวยการ
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดหน้าสตน อ.หัวไทร) นำคณะโดยนายนางปราณี พูนเอียด หัวหน้างานอำนวยการ
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดหน้าเขารูป อ.ทุ่งใหญ่) นำคณะโดยนายวีระ เจริญพร หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดหน้าเขารูป อ.ทุ่งใหญ่) นำคณะโดยนายวีระ เจริญพร หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง
 
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดทุ่งแย้ อ.เมือง) นำคณะโดยนายณัฑวิเชียร ถาวรสุข พนักงานสืบสวนสอบสวน
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดทุ่งแย้ อ.เมือง) นำคณะโดยนายณัฑวิเชียร ถาวรสุข พนักงานสืบสวนสอบสวน
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดทุ่งหล่อ อ.ร่อนพิบูลย์) นำคณะโดยนายพลพนธ์ แตงอ่อน หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดทุ่งหล่อ อ.ร่อนพิบูลย์) นำคณะโดยนายพลพนธ์ แตงอ่อน หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
 
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดชายคลอง อ.ทุ่งสง) นำคณะโดยนายณภัทรพงศ์ ทรงแก้ว หัวหน้างานพรรคการเมือง
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดชายคลอง อ.ทุ่งสง) นำคณะโดยนายณภัทรพงศ์ ทรงแก้ว หัวหน้างานพรรคการเมือง
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดไทรงาม อ.ลานสกา) นำคณะโดยนางสาวสุจจิตร สทานสัตย์ พนักงานการเลือกตั้ง
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดไทรงาม อ.ลานสกา) นำคณะโดยนางสาวสุจจิตร สทานสัตย์ พนักงานการเลือกตั้ง
 
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดท่าม่วง อ.เมือง) นำคณะโดยนายชวนะ ทองนุ่น ผอ.ฝ่าย ลต. ๔
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดท่าม่วง อ.เมือง) นำคณะโดยนายชวนะ ทองนุ่น ผอ.ฝ่าย ลต. ๔
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อ.สิชล) นำคณะโดยนายวชิร นุ้ยสี พนักงานสืบสวนสอบสวน
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อ.สิชล) นำคณะโดยนายวชิร นุ้ยสี พนักงานสืบสวนสอบสวน
 
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดชมเพชรวนาราม อ.สิชล) นำคณะโดยนายจำลอง ช่องลมกรด หัวหน้างานการมีส่วนร่วม
ทำบุญถวายหลอดไฟ ๙ วัด (วัดชมเพชรวนาราม อ.สิชล) นำคณะโดยนายจำลอง ช่องลมกรด หัวหน้างานการมีส่วนร่วม

ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 179
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 444,048