สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

ข่าวกิจกรรม

 
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน ฯ โดยรอบอาคาร ด้วยความร่วมมือและความตั้งใจอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน ฯ โดยรอบอาคาร ด้วยความร่วมมือและความตั้งใจอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด ร่วมด้วยนายไพบูลย์ เหล็กพรหม ผู้ตรวจการประจำเขตตรวจที่ 5 และ นายเอกชัย เรือนคำ      ผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่ศูนย์ราชการรอง   นาสาร ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางวสี อุทัยมงคล ผอ.กต.จว. นศ. นายชวนะ ทองนุ่น รอง ผอ.กต.จว.นศ. พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงาน ฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด ร่วมด้วยนายไพบูลย์ เหล็กพรหม ผู้ตรวจการประจำเขตตรวจที่ 5 และ นายเอกชัย เรือนคำ ผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่ศูนย์ราชการรอง นาสาร ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางวสี อุทัยมงคล ผอ.กต.จว. นศ. นายชวนะ ทองนุ่น รอง ผอ.กต.จว.นศ. พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงาน ฯ ให้การต้อนรับ
 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 กกต.จว.นครศรีธรรมราช ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 กกต.จว.นศ.ร่วมกับชาวสวนลองกอง จว.นศ. ร่วมโครงการ กกต.จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 กกต.จว.นศ.ร่วมกับชาวสวนลองกอง จว.นศ. ร่วมโครงการ กกต.จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมเฝ้ารับเสด็จ
สำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมเฝ้ารับเสด็จ
 
กิจกรรม ณ สำนักงานอัยการ นครศรีธรรมราช และ ณ สภาเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรม ณ สำนักงานอัยการ นครศรีธรรมราช และ ณ สภาเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนง.กกต.จว.นศ. โดยนายสมบัติ จันทรา ร่วมมือกับเครือข่ายประชาสังคมขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ เพื่อขายศูนย์ ปชต. 23 อำเภอ
สนง.กกต.จว.นศ. โดยนายสมบัติ จันทรา ร่วมมือกับเครือข่ายประชาสังคมขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ เพื่อขายศูนย์ ปชต. 23 อำเภอ new
 
นายสมบัติ จันทรา ประชุม สภาองค์กรชุมชน เพื่อ ขายศูนย์ ปชต. ๒๓ อำเภอในนครศรีธรรมราช
นายสมบัติ จันทรา ประชุม สภาองค์กรชุมชน เพื่อ ขายศูนย์ ปชต. ๒๓ อำเภอในนครศรีธรรมราช new
นายสมบัติ จันทรา รอง ผอ.กต.จว.นศ. รก.ผอ.กต.จว.นศ. จับมือ พช.จว.นศ. ให้ความรู้ ผู้นำ อช.
นายสมบัติ จันทรา รอง ผอ.กต.จว.นศ. รก.ผอ.กต.จว.นศ. จับมือ พช.จว.นศ. ให้ความรู้ ผู้นำ อช. new
 
งานวันปิยะมหาราช
งานวันปิยะมหาราช
กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2557
 
มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติภาคใต้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละคร อบจ.นศ.
มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติภาคใต้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละคร อบจ.นศ.
การอบรมผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม        และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
การอบรมผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 
ลูกเสือ อาสา กกต. ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
ลูกเสือ อาสา กกต. ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
ผอ.กต.จว.นศ.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ผอ.กต.จว.นศ.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
 
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันฑ์เทศบาลตำบลท่ายาง
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันฑ์เทศบาลตำบลท่ายาง

ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,864