สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

ประกาศประกวดราคา

 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)ขนาดไม่เกิด 10 ที่นั่ง (VIPX
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)ขนาดไม่เกิด 10 ที่นั่ง (VIPX
 
สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการ ศส.ปชต.
สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการ ศส.ปชต. new
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
การจ้างเหมาบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลืิอกตั้งประจำปี 2558
การจ้างเหมาบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลืิอกตั้งประจำปี 2558
การเช่าอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การเช่าอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
ประกาศ สนง.กกต.จว.นศ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชะการเสนอราคา
ประกาศ สนง.กกต.จว.นศ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชะการเสนอราคา
ประกาศ สนง.กกต. เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคาร สนง.กกต.จว.นศ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สนง.กกต. เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคาร สนง.กกต.จว.นศ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างอาคาร สนง.กกต.จว.นศ.
ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างอาคาร สนง.กกต.จว.นศ.

ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,863