สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 
ขยายเวลาเปิดระบบการบันทึกข้อมูลการขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ขยายเวลาเปิดระบบการบันทึกข้อมูลการขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ข่าว กรรมการสรรหา กกต.จว.นครศรีธรรมราช
ข่าว กรรมการสรรหา กกต.จว.นครศรีธรรมราช
 
ข่าว รับสมัคร กกต.จว.นครศรีธรรมราช
ข่าว รับสมัคร กกต.จว.นครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์ให้ถอนชื่อออกจากบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ประชาสัมพันธ์ให้ถอนชื่อออกจากบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕๕๗
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕๕๗ new
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.นครศรีธรรมราช
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.นครศรีธรรมราช
 

ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 446,184