สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย
Office of Nongkhai Province Election Commission


 
 
โปรแกรม รับ-ส่ง หนังสืออิเล็คทรอนิอส์
แบบพิมพ์ประจำหน่วย
คู่มือ กปน.เลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มการทำลายบัตรเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาพรรการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน update
 
วัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
วัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
ประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อสารมวลชน
ประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อสารมวลชน new
 
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศฯ หาเสียงของผู้สมัคร ส.ว.
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศฯ หาเสียงของผู้สมัคร ส.ว. update
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง update
 
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ hot
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้ง
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้ง update
 
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. update
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย update
 
กกต. และ ผอ. ประจำเขตเลือกตั้ง ส.ส.
กกต. และ ผอ. ประจำเขตเลือกตั้ง ส.ส. new
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
 
ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ hot
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 ต.ค.56
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 ต.ค.56 hot
 
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ ปี 2556  จ.หนองคาย
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ ปี 2556 จ.หนองคาย hot
การสอบบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย
การสอบบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต.คอกช้าง
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต.คอกช้าง new
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหา กกต.ท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย
ประกาศคณะกรรมการสรรหา กกต.ท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย new
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ update
 
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรีเมืองหนองคายและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย (อย่างไม่เป็นทางการ)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองหนองคายและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย (อย่างไม่เป็นทางการ) update

ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 137
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 459,893