สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย
Office of Nongkhai Province Election Commission


 
 
โปรแกรม รับ-ส่ง หนังสืออิเล็คทรอนิอส์
แบบพิมพ์ประจำหน่วย
คู่มือ กปน.เลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มการทำลายบัตรเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาพรรการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
 
เปิดเผยราคากลางจัดหาป้ายปิดประกาศ อ.เมืองหนองคาย
เปิดเผยราคากลางจัดหาป้ายปิดประกาศ อ.เมืองหนองคาย new
เปิดเผยราคากลางจัดซื้้อวัสดุอุปรกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงประชามติโดยวิธีพิเศษ สนง.กกต.จว.หนองคาย
เปิดเผยราคากลางจัดซื้้อวัสดุอุปรกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงประชามติโดยวิธีพิเศษ สนง.กกต.จว.หนองคาย update
 
รายชื่อ อปท.จ.หนองคาย ที่ระงับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
รายชื่อ อปท.จ.หนองคาย ที่ระงับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง new
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน
 
วัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
วัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
ประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อสารมวลชน
ประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อสารมวลชน new
 
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศฯ หาเสียงของผู้สมัคร ส.ว.
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศฯ หาเสียงของผู้สมัคร ส.ว.
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ hot
 
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้ง
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้ง update
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. update
 
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย update
กกต. และ ผอ. ประจำเขตเลือกตั้ง ส.ส.
กกต. และ ผอ. ประจำเขตเลือกตั้ง ส.ส. new
 
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ hot
 
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 ต.ค.56
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 ต.ค.56 hot
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ ปี 2556  จ.หนองคาย
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ ปี 2556 จ.หนองคาย hot
 
การสอบบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย
การสอบบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง
 
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต.คอกช้าง
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต.คอกช้าง new

ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 122
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 504,682