สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย
Office of Nongkhai Province Election Commission


 
 
โปรแกรม รับ-ส่ง หนังสืออิเล็คทรอนิอส์
แบบฟอร์มการทำลายบัตรเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาพรรการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศสอบการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) รอบที่ 2
ประกาศสอบการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) รอบที่ 2 new
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 new
เปิดเผยราคากลางในการประกาศสอบจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เปิดเผยราคากลางในการประกาศสอบจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 new
 
ประกาศสอบจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศสอบจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 new
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) new
 
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
 
เปิดเผยราคากลางจัดหาป้ายปิดประกาศ อ.เมืองหนองคาย
เปิดเผยราคากลางจัดหาป้ายปิดประกาศ อ.เมืองหนองคาย new
เปิดเผยราคากลางจัดซื้้อวัสดุอุปรกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงประชามติโดยวิธีพิเศษ สนง.กกต.จว.หนองคาย
เปิดเผยราคากลางจัดซื้้อวัสดุอุปรกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงประชามติโดยวิธีพิเศษ สนง.กกต.จว.หนองคาย update
 
รายชื่อ อปท.จ.หนองคาย ที่ระงับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
รายชื่อ อปท.จ.หนองคาย ที่ระงับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง new
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน
 
วัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
วัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว.
ประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อสารมวลชน
ประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อสารมวลชน new
 
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศฯ หาเสียงของผู้สมัคร ส.ว.
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศฯ หาเสียงของผู้สมัคร ส.ว.
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ hot
 
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้ง
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้ง update
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. update
 
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย update
กกต. และ ผอ. ประจำเขตเลือกตั้ง ส.ส.
กกต. และ ผอ. ประจำเขตเลือกตั้ง ส.ส. new
 
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
ตัวอย่าง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.

ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 42
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 509,237