สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ข่าว & กิจกรรมของ สนง.กกต.จว.

 
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ให้ความรู้หัวข้อ
ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 30 เม.ย. 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง
 
ให้ความรู้หัวข้อ
ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง new
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอบางแก้ว วันที่ 7 เมษายน 2558
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอบางแก้ว วันที่ 7 เมษายน 2558 new
 
สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 hot
สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 new
 
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอป่าพะยอม วันที่ 26 มีนาคม 2558
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอป่าพะยอม วันที่ 26 มีนาคม 2558 new
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอกงหรา วันที่ 25 มีนาคม 2558
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอกงหรา วันที่ 25 มีนาคม 2558 new
 
ให้ความรู้หัวข้อ
ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ อ.ศรีนครินทร์ update
ให้ความรู้หัวข้อ
ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอกงหรา อ.กงหรา update
 
ให้ความรู้หัวข้อ
ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต อ.ศรีบรรพต update
สนง.กกต.จว.พัทลุง จัดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ต อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
สนง.กกต.จว.พัทลุง จัดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ต อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง new
 
สนง.กกต.จว.พัทลุง จัดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ต อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
สนง.กกต.จว.พัทลุง จัดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ต อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง new
ให้ความรู้หัวข้อ
ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 23 มี.ค. 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง new
 
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอศรีนครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2558
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอศรีนครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2558 new
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอเมืองพัทลุง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอเมืองพัทลุง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 update
 
ให้ความรู้หัวข้อ
ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 24 ก.พ. 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง new
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ  ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เวทีระดับจังหวัด  วันพฤหัสบดี  ที่  12  กุมภาพันธ์  2558 ณ  ห้องกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีระดับจังหวัด วันพฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง hot
 
สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตยกับการเป็นพลเมืองที่ดี โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม. อ.เมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
สนง.กกต.จว.พัทลุง ร่วมให้ความรู้ประชาธิปไตยกับการเป็นพลเมืองที่ดี โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม. อ.เมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 new
ให้ความรู้หัวข้อ
ให้ความรู้หัวข้อ "ประชาธิปไตยและการเป็นพลเมืองดี" กิจกรรมโครงการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง วันที่ 16-30 มกราคม 2558 new
 
เปิดศูนย์ประสานงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปประเทศ  ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดพัทลุง วันที่ 29 มกราคม 2558
เปิดศูนย์ประสานงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปประเทศ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดพัทลุง วันที่ 29 มกราคม 2558 hot

ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 82
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 359,291