สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ข่าว & กิจกรรมของ สนง.กกต.จว.

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านสวน

เมื่อ : 2012-06-01 14:31:28 อ่าน : 1171
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสวน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
โดยมีนายสุรพงศ์  อัมพันศิริรัตน์ กกต.จว.พัทลุง และนายอรรถสิทธิ์  สุขบำรุง ผอ.กต.จว.พัทลุง
เข้าร่วมเป็นประธานในโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งได้พบปะ พูดคุยกับผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง
ส.ถ. และ ผ.ถ. ผู้สนับสนุน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
และหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านสวน
 
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 361,095