สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ข่าว & กิจกรรมของ สนง.กกต.จว.

เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีอำเภอบางแก้ว วันที่ 7 เมษายน 2558

เมื่อ : 2015-04-09 09:33:28 อ่าน : 278
คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมฯ ร่วมจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดพัทลุง  เวทีระดับอำเภอบางแก้ว  วันที่  7  เมษายน  2558  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง  รูปแบบที่ใช้ในการดำเนินการ คือ ให้ตัวแทนองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นตามประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ โดยมีคณะอนุกรรมาธิการฯ ประชาชน และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ จำนวน 105 คน  ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอบางแก้วให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 42
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,422