สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ข่าว & กิจกรรมของ สนง.กกต.จว.

ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

เมื่อ : 2015-04-22 14:09:14 อ่าน : 252
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดยงานพรรคการเมือง ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย"  แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  60  คน 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,678