สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ข่าว & กิจกรรมของ สนง.กกต.จว.

ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย" โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 30 เม.ย. 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง

เมื่อ : 2015-04-30 15:24:28 อ่าน : 173
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง  โดยงานพรรคการเมือง ให้ความรู้หัวข้อ "พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย"  โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน  60  คน
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,631