สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ประกาศประกวดราคา

 
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกการเลือกตั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคลากรบันทึกการเลือกตั้ง update
 

ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,673