สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล

คำวินิจฉัยเทศบาล

เมื่อ : 2010-12-17 13:01:57 อ่าน : 2434
ไม่มีข้อมูล

ไฟล์เอกสาร
 คำวินิจฉัย ทต.ดอนทราย อ.ควนขนุน กรณี โฆษณาหาเสียงหลอกลวง และเสนอชื่อบุคคลเกินกว่าที่กม.กำหนด.pdf 122 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำวินิจฉัย ทต.พญาขัน กรณี การปฏิบัติหน้าที่ กปน.กนค. ประเด็นที่ 1 และ 3.pdf 81 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำวินิจฉัย ทต.พญาขัน กรณีหลอกลวง ใส่ร้าย.pdf 545 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำวินิจฉัย ทต.เมือง กรณี จัดเลี้ยงเพื่อจูงใจฯ.pdf 52 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำวินิจฉัย ทต. ควนขนุน อ.ควนขนุน กรณี หลอกลวง.pdf 65 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำวินิจฉัย ทต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน กรณี ให้เงิน.pdf 130 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำวินิจฉัย ทต.แม่ขรี อ.ตะโหมด กรณี ให้ทรัพย์สินและใส่ร้าย.pdf 161 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ทต.หนองพ้อ อ.ควนขนุน กรณี ใส่ร้าย หลอกลวง.pdf 681 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำวินิจฉัย ทต.นาขยาด กรณี ให้เงินเป็นค่าโดยสารฯ.pdf 50 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำวินิจฉัย ทต.นาขยาด กรณี ให้เงิน.pdf 39 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำวินิจฉัย ทต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน กรณีปราศรัยหาเสียง ด้วยการเสนอนโยบาย อันเป็นการสัญญาว่าจะให้.pdf 67 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๙ เทศบาลตำบลทะเลน้อย.pdf 862 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,672