สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

การตรวจติดตามสาขาพรรคการเมือง งวดที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)

เมื่อ : 2012-01-13 12:10:54 อ่าน : 1217
ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมือง
งวดที่  1   (มกราคม-มิถุนายน 2556)

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 11  จังหวัดพัทลุง
ทีี่ตั้ง  629  หมู่ที่ 6  ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหม  จังหวัดพัทลุง โทร. 074-695877
 


 
สาขาพรรคประชาธิปัตย์  ลำดับที่ 114  จังหวัดพัทลุง
ที่ตั้ง 128  หมู่ที่ 9  ตำลลท่ามิหรำ  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  โทร. 621793

 
   
สาขาพรรคประชาธิปัตย์  ลำดับที่ 186  จังหวัดพัทลุง
ที่ตั้ง 35  ซ. 12  ถ.ราเมศวร์  ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  โทร.074-612296

 
 
 
                                 สาขาพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 1  จังหวัดพัทลุง
                       ที่ตั้ง  240  หมู่ที่  4  ตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  โทร. 074-605190


 


 
สาขาพรรคมาตุภูมิ  ลำดับที่ 2  จังหวัดพัทลุง
ที่ตั้ง  142  หมู่ที่ 2  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัลุง  จังหวัดพัทลุง  โทร. 671560


 กรรมการสาขาพรรคมาตุภูมิ   ลำดับที่  2   จังหวัดพัทลุง

 
                                              สาขาพรรคประชากรไทย  ลำดับที่   4      จังหวัดพัทลุง
                     ที่ตั้ง  160   ม. 7    ตำบลปรางหมู่  อำเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง     074-675079


 
                                                                               
                                                                  สาขาพรรครักษ์สันติ  ลำดับที่   2
                        ที่ตั้ง  99  หมู่ที่ 10  ตำบลตะโหมด  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง โทร. 083-6392769

 


สาขาพรรคพลังชล  ลำดับที่ 3
ที่ตั้ง  343  หมู่ที่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  โทร. 074-685598 
 
 


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 24
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,684