สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2556

เมื่อ : 2013-05-31 15:27:08 อ่าน : 662
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2556
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2556
ณ  ห้องประชุมหนานท่าส้าน ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงนางสาวดวงใจ ช.  บุญพันธ์
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
กล่าวเปิดงานโครงการ ฯนายสุรพงศ์  อัมพันธ์ศิริรัตน์
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมนายบรรเทิง  วัชรเสรีกุล
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
บรรยายหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"


นายประสิทธิ์  เอียดคง
หัวหน้างานพรรคการเมือง
บรรยายหัวข้อ "อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองกับการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง"นายวินัย  ปิดเมือง
หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง
บรรยายหัวข้อ "กกต. กับกระบวนการจัดการเลือกตั้ง"นายอรรถสิทธิ์  สุขบำรุง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
บรรยายหัวข้อ "พรรคการเมืองและแนวโน้มการพัฒนา"ร่วมรับประทานอาหารตอนเย็น
กิจกรรมภาคกลางคืนผู้เข้าร่วมประชุม
นายสุรพงศ์  อัมพันธ์ศิริรัตน์
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
กล่าวปิดงานโครงการ ฯ


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,681