สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา
Office of Province Election Commission


 
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา
facebook
บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง
จังหวัดพะเยา
 
 

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

เมื่อ : 2012-02-14 10:03:45 อ่าน : 1830
อบรมให้ความรู้ “โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน”
โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
******************
นายสมศักดิ์ หว่องประเสริฐ หัวหน้างานการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยนางเอื้อมเดือน ลีลางาม พนักงานการเลือกตั้ง และนายนันทวุฒิ เทพวรรณ  พนักงานบริการ ได้ไปอบรมให้ความรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย ตาม“โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา  อ.เมือง จ.พะเยา จำนวน 242 คน ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555   เวลา 13.00-16.00 น.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิปไตย และมีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านรูปแบบการเรียนรู้และร่วมกัน ทำกิจกรรม


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 61
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 259,327