สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา
Office of Province Election Commission


 
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา
facebook
บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง
จังหวัดพะเยา
 
 

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้ง

เมื่อ : 2012-03-13 09:20:06 อ่าน : 2013
ประมวลภาพกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้ง
 
นายกและสมาชิกสภา ทต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ของงานสืบสวนสอบสวน สนง.กกต.จว.พะเยา

ออกพบประชาชนตามบ้านเรือนในเขตพื้นที่ ทต.ท่าวังทอง เพื่อแจกคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น และขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยแจ้งเบาะแสการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการทุจริตการเลือกตั้ง
ออกพบปะ ผอ.กกต.ท้องถิ่น และตำรวจชุมชน ต.ท่าวังทอง เพื่อประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่ ตลอดจนกำชับการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง

ออกพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ทต. ท่าวังทอง ทุกหมู่บ้าน เพื่อประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่ ตลอดจนกำชับการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งออกพบปะสารวัตรทหาร ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช  เพื่อขอความร่วมมือแจกคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น และขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยแจ้งเบาะแสการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการทุจริตการเลือกตั้ง

ออกพบปะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอกบัว ,โรงเรียนบ้านศาลา ต.ท่าวังทอง เพื่อแจกคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อช่วยนำไปแจกให้กับผู้ปกครองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบ้านเรือนต่างๆออกพบปะประชาชนที่เดินทางมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง และเพื่อแจกคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น และขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยแจ้งเบาะแสการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการทุจริตการเลือกตั้ง

ออกพบประชาชนตามร้านค้าต่างๆ ในเขตพื้นที่ ทต.ท่าวังทอง เพื่อแจกคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น และขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยแจ้งเบาะแสการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการทุจริตการเลือกตั้ง
 


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 259,815