สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา
Office of Province Election Commission


 
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา
facebook
บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง
จังหวัดพะเยา
 
 

การประชุมชี้แจง กกต. ท้องถิ่น

การประชุมชี้แจง กกต. และ ผอ.กต. ท้องถิ่น

เมื่อ : 2012-03-29 14:44:14 อ่าน : 1457
ด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน  6  แห่ง ได้แก่
1. อบต.ดงเจน                 อ. ภูกามยาว
2. อบต.ดอนศรีชุม           อ. ดอกคำใต้
3. อบต.ป่าสัก                   อ.ภูซาง
4. อบต.หย่วน                   อ.เชียงคำ
5. อบต.นาปรัง                  อ.ปง
 
6. อบต.พระธาตุขิงแกง     อ.จุน
 
จะครบวาระในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ซึ่งจะต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 6 แห่ง ภายใน 45 วัน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาจึงได้จัดประชุมชี้แจง กกต. ท้องถิ่น ทั้ง 6 แห่ง ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ณ   ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายกาจพล เอิบสุขสิริ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมและมอบนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และในการประชุมได้มีการชี้แจงเกี่ยวบทบาทของ กกต.ท้องถิ่น และ ผอ.กต. ท้องถิ่น เกี่ยวกับภารกิจในการจัดการเลือกตั้ง ภารกิจในการดำเนินโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง ภารกิจของ ผอ.กต. ท้องถิ่น กับการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภารกิจที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน และชักซ้อมรายงานการเลือกตั้ง  เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไป 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 259,762