สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Office of Phetchabun Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เว็บไซต์ สนง.กกต.จังหวัด
ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
สำนักวิจัยและคดี
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สำนักผู้ตรวจการ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ECT Intranet
ฅนไทยดอทคอม Thailand Gateway ประตูสู่บริการภาครัฐ
โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียน สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Administrator
 
 

 
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
มติ กกต. ที่ ๘๐/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
มติ กกต. ที่ ๘๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 
มติ กกต. ที่ ๗๗/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
มติ กกต. ที่ ๗๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
มติ กกต.ที่ ๙๕/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
มติ กกต.ที่ ๙๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
 
มติ กกต.ที่ ๗๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๓
มติ กกต.ที่ ๗๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๓
มติ กกต.ที่ 67/2553  ลงวันที่  24 มิถุนายน -คคภ
มติ กกต.ที่ 67/2553 ลงวันที่ 24 มิถุนายน -คคภ
 
มติ กกต. ที่ ๕๖/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
มติ กกต. ที่ ๕๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
การวินิจฉัยของศาลฏีกา
การวินิจฉัยของศาลฏีกา
 

ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 72
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 571,449