สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Office of Phetchabun Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เว็บไซต์ สนง.กกต.จังหวัด
ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
สำนักวิจัยและคดี
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สำนักผู้ตรวจการ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ECT Intranet
ฅนไทยดอทคอม Thailand Gateway ประตูสู่บริการภาครัฐ
โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียน สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Administrator
 
 

ประกาศผลการเลือกตั้ง

 
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
สถิติข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
สถิติข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบต.ระวิง.ช้างตะลูด และ ส.ท.เมืองเพชรบูรณ์ เขต 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2556
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบต.ระวิง.ช้างตะลูด และ ส.ท.เมืองเพชรบูรณ์ เขต 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2556
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก เทศมนตรีตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก เทศมนตรีตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ผลการนับคะแนน นายก/สมาชิกเทศมนตรีตำบลวังโป่งเมื่อ 18 พฤษภาคม 2556
ผลการนับคะแนน นายก/สมาชิกเทศมนตรีตำบลวังโป่งเมื่อ 18 พฤษภาคม 2556
ประกาศผลการนับคะแนน นายก อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี
ประกาศผลการนับคะแนน นายก อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี
 
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคมป์สน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคมป์สน
 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อไทย
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อไทย
 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อไทย
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อไทย
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางั่ว
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางั่ว
 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.วังท่าดี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.วังท่าดี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555
 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.ห้วใหญ่ อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์
ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.ห้วใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ดงมูลเหล็ก
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ดงมูลเหล็ก
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.หล่มเก่า
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.หล่มเก่า
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง สท.ต.แค้มป์สน อ.เขาค้อ
ประกาศผลการเลือกตั้ง สท.ต.แค้มป์สน อ.เขาค้อ

ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ1 2 3 4ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 571,809