สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี
Office of Election Commission of Phetchaburi


 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
 

สาระกับการเลือกตั้ง

ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554

เมื่อ : 2012-02-16 15:02:14 อ่าน : 1845

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ของจังหวัดเพชรบุรี ในปี พ.ศ.2555 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบวาระ จำนวน 48 แห่ง และในการเลือกตั้ง กกต. ได้ออกระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2554 มาใช้แล้ว (เชิญดาวน์โหลดได้)ไฟล์เอกสาร
 ร.กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2554.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ร.กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉ.2)2554.pdf 974 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 56
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 198,614