สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
Office of Provincial Election Commission of Phuket


 
 
Facebook ECT PHUKET
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์

เมื่อ : 2011-12-08 10:35:55 อ่าน : 1099

ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์
 1. นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์
นายอรุณ โสรฬ   สังกัดกลุ่มพัฒนาราไวย์
 2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์
เขต 1                                                                เขต 2
1. นายสมนึก หิมะ                                           1. นายบุญสรวง ถนอมวงศ์      
2. นายสมหมาย เนาว์ไพร                               2. นายสมชาย ธนารักษ์
3. นายประสิทธิ์ โต๊ะสกุล                                3. นายจรุง เถาจันทร์
4. นายร่าหมาน กาวิเศษ                                  4. นายชัยรัตน์ ไสยาศิลป์
5. นายสามารถ พิมาน                                      5. นายประพจน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
6. นายอนันต์ โชคเกื้อ                                      6. นายศักดิ์ คิ้วดำ

 3. สรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
 การเลือกตั้ง/เขตเลือกตั้ง        ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง       ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง      คิดเป็นร้อยละ                       
             นายก                                   10,086                             6,139                         60.87
       สท.เขต 1                                    4,590                              2,712                        89.08
       สท.เขต  2                                   5,449                              2,719                         49.90

  
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 167,916