สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Office of Prachuapkhirikhan Election Commission


 
 
ลงนามถวายพระพร
สำนักงาน กกต.
คนไทยดอทคอม
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สำนักวินิจฉัยและคดี
สำนักผู้ตรวจการ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ห้องสมุด
ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
องค์กรอิสระ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
กำหนดการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น
Google
TV ออนไลน์
 
 

ข่าว & กิจกรรม

อบรมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

เมื่อ : 2013-07-09 10:21:29 อ่าน : 379
 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ได้จัดอบรมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย กกต.ท้องถิ่น  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล กม.5 และประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบล กม.5 โดยมี พล.ต.ต. น้อย  วรรณไพบูลย์  กกต.จังหวัด  เป็นประธานในพิธี  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ร่วมเป็นเกียรติ/มอบนโยบาย  พร้อมนี้ นางอสมาวัณย์  ทองใย  รองผู้อำนวยการสำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์  ซึ่งมีกิจกรรม  ดังนี้
         -  พิธีเปิด
         -  บรรยายธรรม เรื่อง “ธรรมะกับการเลือกตั้งเทศบาล”  โดย เจ้าอาวาสวัดนิคมประชาสรรค์
         -  บรรยาย  เรื่อง “การเลือกตั้งเทศบาลกับความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อความสมานฉันท์”            โดย นายไกรลาศ   รัตนโอฬาร  นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
         - บรรยาย  เรื่อง “การเลือกตั้งเทศบาลกับการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความสมานฉัน”           โดย พ.ต.อ.นพดลญ์  มณีใส  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
         - พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พร้อมลงนามในแผ่นป้ายคำปฏิญาณ
         -  ตอบปัญหา/ข้อซักถาม/ สรุปข้อสังเกตข้อห่วงใย โดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
และหัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง/หัวหน้าพรรคการเมือง        


 
รูปภาพประกอบ

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 132,592