สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Office of Roiet Province Election Commission


 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

ชาวเทศบาลตำบลหนองผือพร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อ : 2011-12-09 08:39:11 อ่าน : 1785

                        นายวชิระ  ศรสุราษฎร์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดเผยว่า  นายกเทศมนตรีตำบลหนองผือ  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตำแหน่งว่างลง  จะจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างกำหนดให้วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  เป็นวันเลือกตั้ง  ช่วงก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งได้มอบหมายให้งานการมีส่วนร่วม   ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเป็นระยะๆ  เช่น  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ได้ดำเนินโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน , ๘ - ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ออกปฏิบัติการประชาสัมพันธ์  โดยจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด  สถานีวิทยุชุมชน  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการเลือกตั้งแก่ประชาชน    ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน  เดินเคาะประตูแจกแผ่นพับใบปลิว  นอกจากนั้น  วันที่  ๙ ,๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๔  จัดเวทีกลางปราศรัยหาเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ปราศรัยหาเสียงเสนอนโยบายของตนเองด้วย...


.../ส.ต.อ.นวัต  บุญศรี


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 442,730