สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
The Office of Provincial Election Commission of Sakaeo


 
 
เฟสบุคสนง.กกต.จว.สระแก้ว
ท่องเที่ยวสระแก้ว คุ้มค่า 5555
จังหวัดสระแก้ว
ตรวจสอบการยกเลิกการลงทะเบียน
สนง.กกต.จว.ต่างๆ
คลิปนิวส์
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
ลูกเสืออาสา กกต.
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เมื่อ : 2011-06-12 11:14:30 อ่าน : 3445

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 46 ก  วันที่ 9 มิถุนายน  2554  แล้ว  โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยครับ


 

 ไฟล์เอกสาร
 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม).pdf 242 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 162
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 402,123