สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
Office of Sakonnakhon Province Election Commission


 
 
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน อปท.
Website สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Website กกต.จังหวัดอื่นๆ
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ผลการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งแขตสกลนคร

ผลการรับสมัคร ส.ส.สกลนคร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประจำวันที่ 28 พ.ค. 54

เมื่อ : 2011-05-28 20:31:48 อ่าน : 1872
    วันที่สมัคร      
 จังหวัด    
 เขต    
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร  
หมาย เลข   
     พรรค    
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
1
นายพันธุ์ศักดิ์ มาตราช
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
1
นายวิเชียร พรหมสาขา ณ สกลนคร
36
พรรคพลังคนกีฬา
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
2
นายชาลี ราชัย
12
พรรครักษ์สันติ
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
2
นายชัชกร ฤทธิ์ศรีบุญ
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
2
นายบุญส่ง สีพันนา
39
พรรคเพื่อนเกษตรไทย
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
3
นางสาววันวิสาข์ พรหมภักดี
2
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
3
นายกรภพ ธัญญกรณ์ภูวดล
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
3
นายประหยัด โททุมพล
36
พรรคพลังคนกีฬา
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
3
ว่าที่ ร้อยตรีไต้หวัน คำสร้าง
39
พรรคเพื่อนเกษตรไทย
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
4
นางยุพาวรรณ จักรพิมพ์
12
พรรครักษ์สันติ
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
4
นายยุทธนา นามแสน
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
5
นายสมโภช วิโรจน์เรือง
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
6
นายศักดิ์บุรุษ แก้วเสถียร
2
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
6
นายสิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
7
นายเทิดพงษ์ ดวงสุภา
34
พรรคความหวังใหม่


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 663,761