สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
Office of Sakonnakhon Province Election Commission


 
 
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน อปท.
Website สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Website กกต.จังหวัดอื่นๆ
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ผลการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งแขตสกลนคร

ผลการรับสมัคร ส.ส.สกลนคร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประจำวันที่ 28 พ.ค. 54

เมื่อ : 2011-05-28 20:31:48 อ่าน : 1565
    วันที่สมัคร      
 จังหวัด    
 เขต    
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร  
หมาย เลข   
     พรรค    
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
1
นายพันธุ์ศักดิ์ มาตราช
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
1
นายวิเชียร พรหมสาขา ณ สกลนคร
36
พรรคพลังคนกีฬา
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
2
นายชาลี ราชัย
12
พรรครักษ์สันติ
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
2
นายชัชกร ฤทธิ์ศรีบุญ
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
2
นายบุญส่ง สีพันนา
39
พรรคเพื่อนเกษตรไทย
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
3
นางสาววันวิสาข์ พรหมภักดี
2
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
3
นายกรภพ ธัญญกรณ์ภูวดล
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
3
นายประหยัด โททุมพล
36
พรรคพลังคนกีฬา
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
3
ว่าที่ ร้อยตรีไต้หวัน คำสร้าง
39
พรรคเพื่อนเกษตรไทย
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
4
นางยุพาวรรณ จักรพิมพ์
12
พรรครักษ์สันติ
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
4
นายยุทธนา นามแสน
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
5
นายสมโภช วิโรจน์เรือง
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
6
นายศักดิ์บุรุษ แก้วเสถียร
2
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
6
นายสิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์
34
พรรคความหวังใหม่
28 พฤษภาคม 2554
สกลนคร
7
นายเทิดพงษ์ ดวงสุภา
34
พรรคความหวังใหม่


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 532
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 436,528