สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Saraburi


 
 
เฟซบุ๊ก
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
 
 

ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.

การแข่งขันทางวิชาการเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย และพรรคการเมือง

เมื่อ : 2013-07-02 09:00:52 อ่าน : 525
 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 นายศิริชัย  วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสุกานดา  ทรวงถูก หัวหน้างานพรรคการเมือง ดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย และพรรคการเมือง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดวาดภาพส่งเสริมประชาธิปไตย การประกวดสุนทรพจน์ การแข่งขันตอบปัญหาทางการเมืองการปกครอง มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5. โรง และนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่ามีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิสอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จำนวนทั้งสิ้น 28 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ณัฐศักดิ์  นานาวัน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี นายนิพนธ์  แก้วสุทธา นายณรงค์  จันทร์ประสิทธิ์ นายวิโรจน์  สุวรรณคีรี กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี มอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตรให้แก่ผุ้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
   
   
 
   
   
   
   
   
    
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 147
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 888,261